Kontakt

BIURO ORGANIZACYJNE

XXII Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego im. Józefa Czechowicza

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY „Pod Akacją”,

20-112 Lublin, ul. Grodzka 11

tel./faks: 081 53-227-4

kontakt mailowy:

Recytacja i poezja śpiewana – edymade93@edu.lublin.eu
Fotografia i film + logistyka, organizacja – fundacja@teatrikon.pl